Πληροφορίες & Όροι Συμμετοχής

Η διαδικασία αξιολόγησης, τα ζητούμενα και οι όροι συμμετοχής των βραβείων

Πληροφορίες & Όροι Συμμετοχής

Στα βραβεία μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα Ιδιωτικές Επιχειρήσεις, Επαγγελματικοί Φορείς, Επιχειρήσεις Διαφήμισης και Επικοινωνίας, Φορείς/ οργανισμοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Κοινωνικές Επιχειρήσεις, Εθελοντικές Οργανώσεις, ΜΚΟ και η Ακαδημαϊκή Κοινότητα.

Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να αφορούν σε ενέργειες και προγράμματα τα οποία υλοποιήθηκαν (ή και είναι σε ισχύ) από 16 Ιουλίου 2016 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2017.

Κάθε εταιρεία / φορέας που συμμετέχει έχει το δικαίωμα να υποβάλει υποψηφιότητα σε όσες κατηγορίες επιθυμεί.

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα, μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, να συγχωνεύσουν ή να ακυρώσουν κατηγορίες.

Υποβολή των υποψηφιοτήτων

Για να θεωρηθεί έγκυρη μία υποψηφιότητα θα πρέπει μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2017:

  • Να επισκεφτείτε το site των βραβείων www.responsiblebusiness.gr να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την online αίτηση υποψηφιότητας.
  • Nα γίνει η κατάθεση του συνολικού ποσού υποψηφιότητας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που θα σας υποδείξουμε και να σταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης στο e-mail: vcharalambous@boussias.com

Κόστος υποψηφιότητας

Κόστος υποψηφιότητας: 300 € € + 24% Φ.Π.Α.
Πακέτο 3 υποψηφιοτήτων: 750 € + 24% ΦΠΑ (250€ η κάθε υποψηφιότητα)
Πακέτο 5 υποψηφιοτήτων: 1.000 € + 24% ΦΠΑ (200€ η κάθε υποψηφιότητα)

Για την ενότητα 9. ΜΚΟ της Χρονιάς:

Κόστος υποψηφιότητας: 100 € + 24% ΦΠΑ

Σημ.: Κάθε συμμετέχουσα εταιρεία δικαιούται 2 δωρεάν προσκλήσεις στην Τελετή Απονομής των βραβείων. Οι δωρεάν προσκλήσεις ισχύουν ανά εταιρεία ανεξαρτήτως του αριθμού των υποψηφιοτήτων.

Ζητούμενα υποψηφιότητας

Στην online αίτηση υποψηφιότητας θα σας ζητηθεί να απαντήσετε στα παρακάτω ζητούμενα:

1. Έκθεση & Περιγραφή Υποψηφιότητας
(έως 1.000 λέξεις)

Περιγράψτε την πρωτοβουλία / το έργο σας, αναφέροντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία (ποιοτικά και ποσοτικά) που παρουσιάζουν όσο πιο ολοκληρωμένα την υποψηφιότητά σας. Για τη δομή της έκθεσής σας, παρακαλούμε λάβετε υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης, ενώ συμπεριλάβετε και απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις:

  • Περιγραφή του έργου, πώς και πότε υλοποιήθηκε η πρωτοβουλία, ποιους εταιρικούς, κοινωνικούς περιβαλλοντικούς στόχους είχε, ποιες ήταν οι προκλήσεις που αντιμετωπίσατε.
  • Ποια ήταν τα τυχόν στοιχεία καινοτομίας και πρωτοτυπίας που διέθετε και ποιοι ήταν οι πόροι επένδυσης (οικονομικοί, ανθρώπινοι, κ.ά.) και το ποσοστό επί των διαθέσιμων πόρων της επιχείρησης.
  • Αποτελέσματα, αντίκτυπος και οφέλη, και η σημασία για τον κλάδο δραστηριοποίησής σας, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Χρησιμοποιείστε απλό κείμενο (Plain Text). Στο κείμενό σας μπορεί να περιλαμβάνεται link (π.χ. http://www.responsiblebusiness.gr).

2. Φωτογραφίες
(προαιρετικά – έως 5 αρχεία, μέχρι 3MB το αρχείο)

Συμπεριλάβετε φωτογραφίες εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνουν το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

3. Γραφήματα
(προαιρετικά – έως 4 αρχεία, μέχρι 10 MB το αρχείο)

Συμπεριλάβετε γραφήματα (σε pdf) εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνουν το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

4. Case Study Video
(προαιρετικά – 1 αρχείο, έως 50MB)

Συμπεριλάβετε ένα σύντομο βίντεο MP4, το οποίο θα παρουσιάζει την καμπάνια και θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

Αξιολόγηση υποψηφιοτήτων

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από την Κριτική Επιτροπή θα πραγματοποιηθεί με βάση το κείμενο και τα στοιχεία που οι ίδιες οι εταιρείες έχουν υποβάλει στην online αίτηση υποψηφιότητας και σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης.

Οι Διοργανωτές και η Κριτική Επιτροπή δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τυχόν ελλιπή στοιχεία των υποψηφιοτήτων

Μετά την αξιολόγηση της Κριτικής Επιτροπής, η διοργάνωση των βραβείων θα ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τα αποτελέσματα.

Οι αποφάσεις και τα αποτελέσματα της Κριτικής Επιτροπής δεν αμφισβητούνται.

Κριτήρια αξιολόγησης

  • Ο σκοπός που εξυπηρετεί το πρόγραμμα ή η ενέργεια, και πώς σχετίζεται με τις ευρύτερες εταιρικές πρακτικές, το μοντέλο επιχειρηματικότητας, και τον τομέα δραστηριοποίησης της επιχείρησης.
  • Αντίκτυπος και οφέλη.
  • Καινοτομία και πρωτοπορία.
  • Μετρήσιμα αποτελέσματα: παράθεση ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων, πόροι επένδυσης (οικονομικοί, ανθρώπινοι, κ.ά.) και ποσοστό επί των διαθέσιμων πόρων της επιχείρησης.

Διοργάνωση

Boussias Communications

Official Publication

Χορηγός Επικοινωνίας

Global Sustain

Η εταιρία Global Sustain, με γραφεία σε Αθήνα, Βερολίνο, Βρυξέλλες, Ζυρίχη, Κολόμπο, Λονδίνο, Νέα Υόρκη και Ντουμπάι, προσφέρει καινοτόμες υπηρεσίες σε θέματα που σχετίζονται με την αειφορία. Αποστολή της είναι η δημιουργία γνώσης, η έμπνευση και η υποστήριξη εταιρειών και οργανισμών στην αειφορία, μέσα από τη συμβουλευτική, την επικοινωνία, τη δικτύωση και την εκπαίδευση, με επίκεντρο το τρίπτυχο άνθρωπος - περιβάλλον - οικονομική ωφέλεια.

www.globalsustain.org.